velikost textu

Richard Ferdinand Podzemný a Plavecký stadion v Praze-Podolí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Richard Ferdinand Podzemný a Plavecký stadion v Praze-Podolí
Název v angličtině:
Richard Ferdinand Podzemný and the Swimming Stadium in Prague-Podolí
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Řepková
Vedoucí:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Id práce:
178304
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
architektura|20. století|Richard Ferdinand Podzemný|plavecký stadion|Podolí
Klíčová slova v angličtině:
architecture|20th century|Richard Ferdinand Podzemný|swimming stadium|Podolí
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje významnému dílu československé poválečné architektury – Plaveckému stadionu v Praze-Podolí. Vznik stadionu je uveden do souvislostí vývoje architektonického typu plaveckých zařízení a zařazen do historických i politických okolností, které vedly k jeho výstavbě, a hlavně do kontextu tvorby autora stavby, architekta Richarda Ferdinanda Podzemného, v jehož díle představuje stadion jeden z vrcholů. Plavecký stadion je představen ve své komplexnosti od urbanistických souvislostí, přes nerealizované projekty, až po současný stav, včetně uměleckých děl a zhodnocení jeho významu. Klíčová slova architektura 20. století, Richard Ferdinand Podzemný, plavecký stadion, Podolí, sportovní stavby
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with an important example of the Czechoslovak post-war architecture - The swimming stadium in Prague-Podolí. The creation of the stadium is explained within the context of the development of the architectural type of swimming facilities, the historical and political circumstances that led to its construction, and especially in the context of the work of the architect Richard Ferdinand Podzemný, in whose creation the stadium represents one of the peaks. The swimming stadium is presented in its complexity from urban relations, through unrealized projects to the present state, including works of art and appreciation of its significance. Keywords 20th century architecture, Richard Ferdinand Podzemný, swimming stadium, Podolí, sports establishments
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Řepková 884 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Řepková 28.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Řepková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Řepková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB