velikost textu

Genderová politika Velké Británie za Davida Camerona a Tonyho Blaira

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderová politika Velké Británie za Davida Camerona a Tonyho Blaira
Název v angličtině:
Gender politics of Great Britain during the Premiership of David Cameron and Tony Blair
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kubíková
Vedoucí:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Oponent:
Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
Id práce:
178281
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie a současné dějiny (POT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gender|rovnost žen|David Cameron|Tony Blair
Klíčová slova v angličtině:
gender|equality of women|David Cameron|Tony Blair
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Záměrem práce je zmapovat feminizační vývoj dvou největších politických subjektů Velké Británie – labouristické a konzervativní strany v několika různých oblastech. V první řadě s ohledem na deskriptivní participaci – zastoupení žen ve stranickém aparátu a na poslanecké úrovni. Další oblastí feminizace strany, kterou tato práce obsáhne je integrace ženských organizací do stranických struktur a zahrnutí ženských záležitostí do stranické agendy. Tato práce rovněž shrne přístup těchto dvou politických stran k volebnímu právu žen s ohledem na jejich postoj k identitě žen a jejich postavení ve společnosti. Druhá část práce se zaměří na konkrétní premiérská období Tonyho Blaira a Davida Camerona. Zanalyzuje výše zmíněné feminizační aspekty a legislativní kroky, které byly učiněny v jednotlivých funkčních období. Součástí práce je také srovnání obou funkčních období z hlediska jejich přístupu k ženské otázce a strategií využitých ke zvýšení ženské politické participace.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The aim of the theses is to map the development of feminization of two main British political parties, Conservative and Labour party from the point of view of descriptive participation, i.e. women representation in the party and parliamentary structure. Incorporation of women organization into the party structure including also integration of women’s concerns into the party manifesto is another topic presented in the text. Attitude towards women advancement and women enfranchisement based on the overall perception of women identity are also included. The second part of the thesis focuses on specific premiership period of Tony Blair and David Cameron with regards to the aspect of feminization mentioned above and legislative steps and their influence on life and position of women in wider society. As a part of the theses, the comparison of both terms of office, from the point of view of their attitudes towards women’s issues and strategies of promoting women political participation, are involved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kubíková 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kubíková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kubíková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Bíba, Ph.D. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB