velikost textu

Reformy osvícenských panovníků v Rusku a Habsburské monarchii.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reformy osvícenských panovníků v Rusku a Habsburské monarchii.
Název v angličtině:
Reforms enlightened monarchs in Russia and the Habsburg monarchy.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anastasia Schastlivtseva
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Id práce:
178239
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kateřina II.|Marie Terezie|Reformy|18. století
Klíčová slova v angličtině:
Catherine II|Maria Theresa|Reforms|18th century
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce je analýza reforem především ve vnitřní politice Kateřiny II. v Rusku a Marie Terezie v českých zemích. Účelem této studie je provést z hlediska požadavků moderní historické vědy a s využitím již publikovaných a nových historiografických pramenů komplexní analýzu politických aktivit Kateřiny II. a Marie Terezie, vztahujících se k řešení důležitých problémů domácí politiky, a zjistit účast císařoven na přípravě a uskutečnění reforem a také porovnat jejich reformy mezi sebou.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the bachelor thesis is to analyze the reforms especially in the internal policy of Catherine II in Russia and Maria Theresa in the Czech Lands. The purpose of this study is to carry out a comprehensive analysis of Catherine II's and Maria Theresa’s political activities in the light of the requirements of modern historical science and with the use of already published historiographic sources, related to addressing important domestic policy issues, and finding out the Empress's involvement in preparing and implementing reforms, as well as comparing their reforms with each other.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastasia Schastlivtseva 897 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anastasia Schastlivtseva 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anastasia Schastlivtseva 249 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 152 kB