velikost textu

Elektrárny firmy Laurin & Klement a elektrifikace Středního Pojizeří

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektrárny firmy Laurin & Klement a elektrifikace Středního Pojizeří
Název v angličtině:
The Laurin & Klement Power Plants and Electrification Process at Central Jizera District
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiří Chmelenský
Oponenti:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Id práce:
178236
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem rigorózní práce je zpracování historie čtyř vodních elektráren na Jizeře a jedné parní elektrárny přímo v Mladé Boleslavi, které postavila a provozovala mladoboleslavská automobilová továrna Laurin & Klement v první čtvrtině 20. století. Pro výrobu elektrické energie z vodní síly nebylo potřeba uhlí, které bylo v první světové válce na příděl. V roce 1924 byly první tři vodní elektrárny odkoupeny Škodovými závody v Plzni, které je po výstavbě čtvrté vodní elektrárny odprodaly Družstevním závodům v Dražicích nad Jizerou. První vodní elektrárna, Hněvousická, postavená v roce 1912, zásobovala elektřinou Valdštejnský velkostatek Mnichovo Hradiště a město samotné. Druhá vodní elektrárna, Rožátovská, postavená v roce 1916 zásobovala přímo podzemním vysokonapěťovým kabelem automobilku v Mladé Boleslavi. Třetí vodní elektrárnou postavenou v roce 1921 byla elektrárna v Bakově nad Jizerou, určená pro napájení rozvodných sítí firmy Laurin & Klement. Poslední čtvrtá vodní elektrárna byla postavena v roce 1926 u Haškova u Mnichova Hradiště. Právě firma Laurin & Klement a později Družstevní závody Dražice nad Jizerou vybudovaly do konce třicátých let na tehdejší dobu pozoruhodně hustou rozvodnou elektrickou síť. Fragmenty této rozvodné sítě se dochovaly dodnes ve funkčním stavu ve formě vedení vysokého napětí, sloupů a distribučních trafostanic. Samozřejmě, nelze opominout změny vlastnických poměrů u jednotlivých vodních elektráren. Předpokládaný přínos spočívá ve zpracování zatím málo známé historie vybraných vodních elektráren na poměrně reprezentativním vzorku firmy Laurin & Klement.
Abstract v angličtině:
Abstract Water power plants on the Jizera river are one of very interesting chapters of electrification process in Czech lands. Near a small town of Mnichovo Hradiště at the Central Bohemia Region were built four small water power plants. They were built for electrical supplying of the car factory Laurin & Klement. Electric energy produced by water power plant didn´t need war rations of black or brown coal during the First World War. These water power plant were bought by Škoda Plzeň. In 1927 they were sold to Dražické družstevní závody (Dražice cooperative factory – DCF). This article is based on archives and terrain research. I looked for archive materials at Skoda Auto archive in Mladá Boleslav. All four water power plants have still been producing electrical energy, but only the last water power plant has never been reconstructed, the one at Mladá Boleslav – Rožátov. There you can still find all original machines at original positions. In others three water plants original machines were scrapped. One original transmission bell wheel and one generator still exist out of the building of water power plant at Hněvousice. There still exist 28 brick distribution transformers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Chmelenský 42.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Chmelenský 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Chmelenský 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 220 kB