velikost textu

Diverging Migratory Tendencies of the Youth in Central Europe – Case Studies of the Hungarian and Czech Models

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diverging Migratory Tendencies of the Youth in Central Europe – Case Studies of the Hungarian and Czech Models
Název v češtině:
Odlišné tendence v migraci mladých lidí ze Střední Evropy: Případové studie maďarského a českého modelu.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nóra Abdel-Salam
Vedoucí:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Oponenti:
Nicolas Verdier
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Id práce:
178226
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (TEMA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
emigrace|imigrace|mladí lidé|nezaměstnanost|chudova|práce|Evropská unie|volný pohyb osob|Velká Británie
Klíčová slova v angličtině:
Emigration|immigration|youth|unemployment|poverty|education|work|European Union|free movement|United Kingdom.
Abstrakt:
ABSTRAKT Politické a ekonomické změny posledních tří desetiletí měly různé účinky na životy a vyhlídky mladých lidí v Maďarsku a České republice. Devastující důsledky spojené s těžkostmi hospodářské krize v posledních několika letech donutily mnohé z těchto lidí k odchodu ze své země, aby zkusili své šance jinde (nebo, aby se zkusili uplatnit v zahraničí). Přestože převládající migrační toky Evropy mohou být obecně charakterizovány pohybem skupin převážně mladší populace ze střední a východní Evropy západním směrem, tak dvě země, kterými se zabývá tento výzkum vykazují odlišné migrační tendence. Zatímco dnešní Maďarsko obhajuje hrozbu vzniku emigrační země a v případě České republiky příliv obyvatel převyšuje emigraci, čímž se postupně stává zemí přistěhovaleckou. Ve svém výzkumu bych chtěla odhalit specifika migračních tendencí v České republice a Madarsku a jejich sociálně-ekonomické důvody. Cílem výzkumu je pak přispět k porozumění vývoje současných migračních tendencí v těchto zemích, stejně tak jako i k pochopení jejich potenciálních dlouhodobých dopadů na sociální a hospodářské struktury obou zemí. KLÍČOVÁ SLOVA Emigrace, přistěhovalectví, mládež, nezaměstnanost, chudoba, vzdělávání, práce, Evropská unie, volný pohyb, Maďarsko, Česká republika.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The political and economic changes of the past three decades exercised varying effects on the lives and prospects of young people in Hungary and the Czech Republic. The destructive outcomes of the countries’ struggle with the hardships of the global economic crisis pushed many of them to leave their countries and try their chances elsewhere over the past few years. Even though, the prevalent migratory fluxes of Europe may generally be characterized by the Westward movement of a group composed of predominantly young Central and Eastern European men and women, my two countries of research display diverging migratory tendencies. While today’s Hungary advocates the threat of emerging as a country of emigration, the Czech Republic’s population inflow outrules its emigration, making it gradually turn into a country of immigration. In my research, I wish to reveal the specificities of Hungarian and Czech migratory tendencies and their underlying social and economic reasons. Ultimately, my aim is to provide an understanding of the evolution of current migration tendencies in Hungary and in the Czech Republic, as well as their potential long term effects on the two countries’ social and economic structure. KEY WORDS Emigration, immigration, youth, unemployment, poverty, education, work, European Union, free movement, Hungary, Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nóra Abdel-Salam 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nóra Abdel-Salam 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nóra Abdel-Salam 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Markéta Křížová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Nicolas Verdier 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 152 kB