velikost textu

Specifika terénní sociální práce s lidmi bez přístřeší

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika terénní sociální práce s lidmi bez přístřeší
Název v angličtině:
Specifics of the Outreach Work with Homeless People
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Toulcová
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponent:
Mgr. Iva Poláčková
Id práce:
178199
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá teorií streetworku, jeho historií, současnou podobou v České republice, ale také jeho využitím, cíli a principy. Popisuje formy a metody streetworku a pracovníky, kteří ho v České republice vykonávají. Jednou z cílových skupin streetworku jsou lidé bez přístřeší, přičemž tento fenomén je v práci popsán, včetně jeho příčin a způsobů řešení. Práce se soustředí na řešení problematiky v rámci terénního programu NADĚJE a v praktické části je detailně popsáno jeho fungování. Diskuze k problematice obsahuje návrh zřízení chybějícího typu služeb a zhodnocení současného postoje k této problematice v České republice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis titled Specifics of the Outreach Work with Homeless People deals with the theory of streetwork, its history, utilization, purposes and principles. It describes forms and methods of outreach work and outreach workers in Czech Republic. One of the target groups of outreach work are homeless people, this phenomenon and its causes and solutions are described in detail. This bachelor thesis is focused on solution of issues within the outreach program NADĚJE association. The practical part consists of a thorough description of its functioning. The discussion includes a suggestion of establishing the missing parts of services and an evaluation of the current policy of Czech Republic concerning this issue. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Toulcová 299 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Toulcová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Toulcová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Poláčková 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 287 kB