velikost textu

Portfolio profesního rozvoje Andrey Gubelové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Portfolio profesního rozvoje Andrey Gubelové
Název v angličtině:
Portfolio of professional development of Andrea Gubelová
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Gubelová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Šaroch
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
178165
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
profesní rozvoj, autorita vychovatele, profesiografický rozbor vychovatelů, domov mládeže, postoje žáků k autoritě
Klíčová slova v angličtině:
professional development, authority of educator, analysis of professional development of educators, school boarding house, students' attitude towards authority
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Gubelová 701 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Šaroch 239 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 440 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 152 kB