velikost textu

Rozvoj dovednosti psaní metodou blended-learningu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj dovednosti psaní metodou blended-learningu
Název v angličtině:
Development of writing skills by using a method of blended-learning
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Elvira Khanbikova
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Zuzana Hajíčková
Oponent:
PhDr. Ana Adamovičová
Id práce:
178143
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řečová dovednost psaní|čeština jako cizí/druhý jazyk|blended-learning|didaktika cizích jazyků|tvůrčí psaní|WRILAB2
Klíčová slova v angličtině:
writing skills|Czech as a foreign/second language|blended-learning|foreign language didactics|creative writing|WRILAB2
Abstrakt:
Dovednost psaní je důležitým prvkem ovládání cizího jazyka. V dané práci jsou představeny různé metody, využívané pro rozvoj dovednosti psaní v cizím jazyce, od tradičních po alternativní, např. techniky tvůrčího psaní. Cílem této práce je zhodnotit efektivnost metody blended-learning při rozvoji řečové dovednosti psaní v cizím/druhém jazyce. Pro tyto účely se v dane práci používá analýza textů vytvořených nerodilými mluvčími v rámci blended-learningového kurzu WRILAB2. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Writing skills are an important element of mastering a foreign language. In this thesis various methods used to develop writing skills in a foreign language are described – from traditional to alternative, such as creative writing technics. The aim of this thesis is to evaluate the effectiveness of the blended learning method in the development of writing skills in foreign/second language. For these purposes, the thesis analyses texts created by non-native speakers in the blended learning course WRILAB2. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Elvira Khanbikova 739 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Elvira Khanbikova 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Elvira Khanbikova 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Zuzana Hajíčková 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ana Adamovičová 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB