velikost textu

Interkulturní mediace hudby: Hráči na djembé jako zprostředkovatelé západoafrické hudební tradice v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interkulturní mediace hudby: Hráči na djembé jako zprostředkovatelé západoafrické hudební tradice v České republice
Název v angličtině:
Intercultural Mediation of Music: Djembe Players as Mediators of West Africain Musical Tradition in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Marek
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zita Skořepová
Id práce:
178139
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
djembe, interkulturní hudební edukace, Guinea
Klíčová slova v angličtině:
djembe, intercultural music education, Guinea
Abstrakt:
Tomáš Marek Interkulturní mediace hudby Abstrakt Tématem tohoto výzkumného projektu je interkulturní předávání hudby mezi Guineou a Českou republikou. Otázkou, jakým způsobem se hudba v Guiney tradičně předávala, jsem se již zabýval ve své bakalářské eseji. Jakým způsobem se však hudba Guiney předává interkulturně, tedy od tamějších mistrů k hudebníkům (zcela) jiných kultur, kteří do Guiney za výukou cíleně cestují, a jak ji ti předávají dál svým studentům? Mimo způsobu předávání hudby mezi guinejskými mistry a neafrickými žáky (respondenti výzkumu) se budu u svých respondentů dále zaměřovat také na následnou domácí interpretaci naučeného materiálu z Guiney a na vliv guinejské výuky na vlastní vyučování v České republice. Subjektem, nebo lépe řečeno subjekty, mého výzkumného projektu jsou profesionální (či poloprofesionální) hudebníci, kteří se jedou učit hrát do Guiney a ve svém domácím prostředí zároveň guinejskou hudbu vyučují.
Abstract v angličtině:
Tomáš Marek Intercultural mediation of music Abstract The thesis concerns in intercultural transmissing of music between Guinea and Czech Republic. I have dealt with traditional way of transmissing music in Guiney in my bachelor work but how is music transmissed interculturaly from local masters to the musicians from totally different culture? Besides the main goal this thesis concerns measure of how Guinean music production influences Czech musical production and how local ways of teaching foreigners the Guinean music influence the ways of teaching such music in the Czech Republic. It is based on semi-structured interviews with three professional musicians from the Czech Republic and Australia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Marek 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Marek 491 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Marek 233 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zita Skořepová 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 152 kB