velikost textu

Přirozené a občanské náboženství u J.-J. Rousseaua

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přirozené a občanské náboženství u J.-J. Rousseaua
Název v angličtině:
Natural and civil religion by Jean Jacques Rousseau
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Čechová
Vedoucí:
Mgr. Milan Hanyš
Oponent:
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Id práce:
178081
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přirozené náboženství, občanské náboženství, vyznání víry vikáře savojského, společenská smlouva, morálka, Rousseau
Klíčová slova v angličtině:
natural religion, civil religion, profession of faith of the savoyard vicar, contract social, morality, Rousseau
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Čechová 798 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Hanyš 647 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. 965 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 152 kB