text size

Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce
Titile (in english):
The CONTAINER image schema in Czech Sign Language
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Karla Pokorná
Supervisor:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Opponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Thesis Id:
178047
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Study programm:
Humanities (B6145)
Study branch:
Czech Language and Literature — Deaf Studies (CL CN)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
31/01/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
představové schéma|kognitivní lingvistika|tělesnost|pojmová metafora|ikoničnost|zdvojené mapování|český znakový jazyk
Keywords:
image schema|cognitive linguistics|embodiment|conceptual metaphore|iconicity|double-mapping|Czech Sign Language
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce se v kontextu kognitivní lingvistiky zabývá představovým schématem NÁDOBA (CONTAINER) v českém znakovém jazyce. Po teoretickém úvodu zaměřeném zvláště na konceptuální metafory, představová schémata a v rámci znakových jazyků na metaforicko-ikonické mapování, se práce věnuje základním poznatkům o schématu NÁDOBA a jeho fungování. Ve výzkumné části jsou vymezeny fonologické rysy, na jejichž základě lze ve znacích uplatnění příslušného schématu identifikovat. Představen je následně korpus znaků českého znakového jazyka, v nichž se schéma NÁDOBA realizuje. Analyzované znaky jsou kategorizovány na základě významových oblastí a podle dalších kritérií fonologických struktur.
Abstract:
Abstract The bachelor’s thesis focuses on the CONTAINER image schema in Czech Sign Language in the context of cognitive linguistics. After a theoretical introduction focused mainly on conceptual metaphors, image schemas and iconic-metaphorical mapping in sign languages, the thesis engages in basic knowledge about the CONTAINER image schema and its function. The research part begins with determining the phonological features that help to identify the use of image schema in signs. After that the corpus of the signs of Czech Sign Language that use the CONTAINER schema is introduced. The examined signs are categorized based on their semantics fields and also according to the criteria of phonological structure.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Karla Pokorná 3.91 MB
Download Attachment to the thesis Karla Pokorná 1.24 MB
Download Abstract in czech Karla Pokorná 184 kB
Download Abstract in english Karla Pokorná 179 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 218 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 222 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 154 kB