velikost textu

Měřítko moudrosti. Sókratova dialektika a Prótagorův relativismus v Platónově dialogu Theaitétos (151d-187b)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Měřítko moudrosti. Sókratova dialektika a Prótagorův relativismus v Platónově dialogu Theaitétos (151d-187b)
Název v angličtině:
The Measure of Wisdom. Socrates' dialectic and Protagoras' relativism in Platos' Theatetus (151d-187b)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kryštof Komolý
Vedoucí:
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Robert Roreitner
Id práce:
178018
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Filozofie (CL FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Platón|Theaitétos|Sókratés|Prótagoras|moudrost|vědění|homo mensura|maieutika
Klíčová slova v angličtině:
Plato|Theaetetus|Socrates|Protagoras|wisdom|knowledge|homo mensura|midwifery
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vztahem vědění a moudrosti v první třetině Platónova dialogu Theaitétos (151e-187b). Zkoumá, jakým způsobem je třeba rozumět ztotožnění vědění s moudrostí, které Sókratés provede v úvodu dialogu, a dále se soustředí na Sókratovo vyvrácení radikálně odlišného pojetí vědění a moudrosti, které v dialogu reprezentuje jeho interpretace Prótagorova výroku homo mensura. Práce se pokouší ukázat, s jakými předpoklady Sókratés přistupuje ke zkoumání vědění, a jakou roli hraje v dialogu jeho maieutická metoda. Chce vysvětlit, že odmítnutí Prótagorovy pozice je důležitou podmínkou pro možnost definovat vědění, a že v Platónově uvažování má pojem vědění vedle epistemologického také etický rozměr. Klíčová slova: Platón, Theaitétos, Sókratés, Prótagoras, moudrost, vědění, homo mensura, maieutika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis examines the relation between knowledge and wisdom in the first third of Plato’s Theaetetus. The question of how to interpret Socrates’ understanding of knowledge and wisdom as being the same is considered in the first part. The next part focuses on Socrates’ refutation of Protagoras’ claim homo mensura, which represents a radically different conception of wisdom and knowledge. The paper aims to show what premises Socrates has when he inquires what knowledge is, and what role his midwifery has in the dialogue. The work’s conclusion is that the disavowal of Protagoras’ position is an important precondition for us to be able to define what knowledge is and also that in Plato’s thinking the term of knowledge has both epistemological and ethical dimensions. Key words: Plato, Theaetetus, Socrates, Protagoras, wisdom, knowledge, homo mensura, midwifery
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kryštof Komolý 619 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kryštof Komolý 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kryštof Komolý 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Roreitner 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB