velikost textu

Datové schránky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Datové schránky
Název v angličtině:
Data Boxes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Gajárková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Daniela Brádlerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Id práce:
177807
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Veřejná správa a spisová služba (VSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
datová zpráva|datová schránka|eGovernment|Czechpoint|elektronický dokument|elektronický podpis|elektronická pečeť|časové razítko
Klíčová slova v angličtině:
data message|data box|eGovernment|Czechpoint|electronic document|digital signature|trusted timestamping|electronic seal
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou datovýchschránek. Zaměřuje se na historický vývoj datových schránek, jejich význam a právní vymezení. Zabývá se jejím dopadem na legislativní rámec ČR. Další část práce tvoří analýza vývoje eGovernmentu v České republice, kde systém datových schránek patří ke specifiku a prioritám českého Praktickou částí je dotazníkový výzkum, zaměřený na dlouhodobé ukládání a užívání datových schránek veřejnými archivy. Výzkum sleduje reálné, praktické používání datových schránek. K vypracování této práce bude použita aktuální, odborná literatura a související právní normy. Klíčová slova: datová zpráva, datová schránka, eGovernment, Czechpoint, elektronický dokument, elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Gajárková 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Gajárková 320 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Gajárková 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Daniela Brádlerová, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB