velikost textu

Obecní úřad Radonice – chod kanceláře, typy písemností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obecní úřad Radonice – chod kanceláře, typy písemností
Název v angličtině:
Municipal office Radonice – office operations, types of document
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavla Formanová
Vedoucí:
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Id práce:
177805
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Veřejná správa a spisová služba (VSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dokument|úřad|starosta|písemnosti|kancelář|zaměstnanci|historie|náležitosti|obecní úřad|typy písemností
Klíčová slova v angličtině:
document|office|mayor|documents|office|staff|history|essentials|municipal office|the types of document
Abstrakt:
Anotace Cílem mé bakalářské práce je popsat chod kanceláře na obecním úřadě, popsat typy písemností. V úvodu se budu krátce věnovat historii obecního úřadu Radonice. S jakými typy písemností se může veřejnost setkat. Jaké písemnosti a jak se archivují. Práce bude popisovat zápisy z obecního zastupitelstva a obecní rady z let minulých ale i ze současnosti. Poté budou navzájem porovnávány, jaké nastaly změny atd.…
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Formanová 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Pavla Formanová 88 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Formanová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Formanová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB