text size

Stavitel Wolfgang Braunbock

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Stavitel Wolfgang Braunbock
Titile (in english):
Architect Wolfgang Braunbock
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jakub Choc
Supervisor:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Thesis Id:
177776
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (B8109)
Study branch:
History of Art (DU)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
27/01/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
barokní architektura|Wolfgang Braunbock|Mistr Wolf z Teplé|Kryštof Dientzenhofer|sakrální architektura 18. století|Johann Wolfgang Leonhard Braunbock
Keywords:
baroque architecture|Wolfgang Braunbock|Mistr Wolf z Teplé|Kryštof Dientzenhofer|18th century sacral architecture|Johann Wolfgang Leonhard Braunbock
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce se detailně věnuje architektonickému dílu Johanna Wolfganga Leonharda Braunbocka. Cílem práce je zmapovat působení tohoto regionálního tvůrce vrcholného baroka v západních Čechách. Pomocí terénního průzkumu jednotlivých staveb a důkladnou stylovou analýzou se snažíme vytvořit základní monografický přehled o Braunbockově díle. Tento přístup pak práce konfrontuje s doposud vydanou uměnovědnou literaturou na toto téma. Stavitel Wolfgang Braunbock je v rámci bakalářské práce představen ve vší komplexnosti a v dobových souvislostech.
Abstract:
Abstract The bachelor’s thesis provides a detailed analysis of Johann Wolfgang Leonhard Braunbock’s architectonic work. The thesis aims to explore the activities of this regional author, who worked during the height of the Baroque era in Western Bohemia. Based on the field research of the individual buildings and a thorough style analysis, the author of the thesis presents a basic monographic overview of Braunbock’s work. This approach is confronted with the extant specialist literature on the topic. The thesis provides a comprehensive introduction to Wolfgang Braunbock’s work as a builder, within the context of the period he lived in.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jakub Choc 765 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Jakub Choc 17.84 MB
Download Abstract in czech Bc. Jakub Choc 79 kB
Download Abstract in english Bc. Jakub Choc 76 kB
Download Supervisor's review Ing. Petr Macek, Ph.D. 210 kB
Download Opponent's review PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 189 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 152 kB