velikost textu

Stavitel Wolfgang Braunbock

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stavitel Wolfgang Braunbock
Název v angličtině:
Architect Wolfgang Braunbock
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Choc
Vedoucí:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Id práce:
177776
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
barokní architektura|Wolfgang Braunbock|Mistr Wolf z Teplé|Kryštof Dientzenhofer|sakrální architektura 18. století|Johann Wolfgang Leonhard Braunbock
Klíčová slova v angličtině:
baroque architecture|Wolfgang Braunbock|Mistr Wolf z Teplé|Kryštof Dientzenhofer|18th century sacral architecture|Johann Wolfgang Leonhard Braunbock
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se detailně věnuje architektonickému dílu Johanna Wolfganga Leonharda Braunbocka. Cílem práce je zmapovat působení tohoto regionálního tvůrce vrcholného baroka v západních Čechách. Pomocí terénního průzkumu jednotlivých staveb a důkladnou stylovou analýzou se snažíme vytvořit základní monografický přehled o Braunbockově díle. Tento přístup pak práce konfrontuje s doposud vydanou uměnovědnou literaturou na toto téma. Stavitel Wolfgang Braunbock je v rámci bakalářské práce představen ve vší komplexnosti a v dobových souvislostech.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis provides a detailed analysis of Johann Wolfgang Leonhard Braunbock’s architectonic work. The thesis aims to explore the activities of this regional author, who worked during the height of the Baroque era in Western Bohemia. Based on the field research of the individual buildings and a thorough style analysis, the author of the thesis presents a basic monographic overview of Braunbock’s work. This approach is confronted with the extant specialist literature on the topic. The thesis provides a comprehensive introduction to Wolfgang Braunbock’s work as a builder, within the context of the period he lived in.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Choc 765 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Choc 17.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Choc 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Choc 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Macek, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 152 kB