velikost textu

Vztah k hudbě a možnosti uplatnění absolventů smyčcového oddělení s ohledem na koncepci výuky na ZUŠ Říčany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah k hudbě a možnosti uplatnění absolventů smyčcového oddělení s ohledem na koncepci výuky na ZUŠ Říčany
Název v angličtině:
An attitude to music and musicking possibilities for Music school Říčany string department graduates with regard to the concept of teaching
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sára Haspeklová
Vedoucí:
Mgr. Zita Skořepová
Oponent:
Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
Id práce:
177748
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnomuzikologie, rozhovory, hudební školy, výuka, smyčcové nástroje, hudební aktivity
Klíčová slova v angličtině:
ethnomusicology, interviews, music schools, teaching, strings, musical activities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sára Haspeklová 1.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zita Skořepová 531 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Blanka Altová, Ph.D. 152 kB