velikost textu

Indiánská subkultura v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Indiánská subkultura v České republice
Název v angličtině:
The American Indian Subculture in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Bridges
Vedoucí:
Mgr. Jiří Hlaváček
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
177545
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
orální historie, subkultura, oživená historie, čeští indiáni/euroindiáni
Klíčová slova v angličtině:
Oral History, Subculture, Living History, Czech Indians/Euroindians
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na téma české indiánské subkultury, tedy skupinu osob, které se zajímají o kulturu severoamerických indiánů a transformují její určité znaky do našeho prostředí. Výzkum byl prováděn metodou orální historie s využitím te rozhovorů s biografickým úvodem, které byly realizovány během jednoho setkání. Metodologie výzkumu ve svých jednotlivých fázích od výběru a oslovování narátorů, přes realizaci rozhovorů až po analytické a interpretační postupy je uvedena v první části práce. Ta končí hodnocením kvality výzkumu a jeho etickými aspekty. Druhou část práce tvoří interpretace shromážděného materiálu. Ta nejprve popisuje historii hnutí s přesahem do současnosti. Věnuje se jeho zrození a následnému vývoji, vyzdvihuje urč aktivity a věnuje se také občanskému sdružení Indian Corral. Následně se zabývá znaky a projevy subkultury, kam spadají aktivity členů subkultury, otázka duchovna, obchodu a vliv koníčku na životní styl členů subkultury.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Bridges 662 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Bridges 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Bridges 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Bridges 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Hlaváček 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 406 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB