velikost textu

Pozdně středověká lázeň na vltavském břehu Nového Města pražského. Příspěvek k osobní hygieně obyvatel středověké Prahy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozdně středověká lázeň na vltavském břehu Nového Města pražského. Příspěvek k osobní hygieně obyvatel středověké Prahy.
Název v angličtině:
Late Middle Age bath on Prague New Town Vltava bank. Article to personal hygiene of citizens in medieaval Prague.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Bílková
Vedoucí:
Vojtěch Kašpar
Oponent:
PhDr. Jaromír Žegklitz
Konzultant:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Id práce:
177540
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archeologie pravěku a středověku (APS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
městské lázně|14. století|15. století|archeologie|iluminace|chirurgie|Praha|lazebna|kroniky
Klíčová slova v angličtině:
bath|14th century|15th century|archaeology|illumination|surgery|Prague|chronicles
Abstrakt:
Abstrakt Problematika lázeňství ve středověké Praze je obsáhlá, pro její pochopení je třeba zmínit kořeny lázeňství ve starověku, vývoj lazebnického cechu ve středověku a celkovou hierarchii tohoto řemesla. V průběhu celé historie měli lazebníci specifické místo na okraji společnosti, proti kterému opakovaně bojovali. Důležitou činností lazebníka – bradýře je jeho ranhojičská práce, díky které mají nezastupitelnou roli ve společnosti. Zásadní zdroj informací o lazebnickém řemesle přinášejí obrazové prameny, které dávají nahlédnout do vybavení veřejných lázní. Část tohoto vybavení se následně odráží i v archeologických pramenech. Jedny z možných veřejných lázní snad mohly stát na břehu řeky Vltavy v Novomlýnské ulici. Klíčová slova lázně; 14. století; 15. století; archeologie; iluminace; chirurgie; Praha; lazebna; kroniky
Abstract v angličtině:
Abstract The problematics of medieval baths in Prague is very comprehensive, for understanding we have to begin in ancient history spa, the evolution of barber guild and complete hierarchy of this handicraft. In all history are barbers standing on the edge of society, and they tried to change it. Very important role of barbers was they role as healers. Most informations about baths and spa are from illustrations, which shows us also the equipment of public spa. Part of this equipment is also in archeological sources. One of possible public baths could be on the Vltava river bank in Novomlýnská street. Keywords bath; 14th century; 15th century; archaeology; illumination; surgery; Prague; chronicles
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Bílková 17.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Bílková 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Bílková 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Vojtěch Kašpar 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Žegklitz 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 152 kB