velikost textu

Pojem svobody v Schellingově Systému transcendentálního idealismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojem svobody v Schellingově Systému transcendentálního idealismu
Název v angličtině:
The Concept of Freedom in Schelling’s System of Transcendental Idealism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Gaidarus
Vedoucí:
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Oponent:
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Id práce:
177492
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Filozofie (FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Schelling|svoboda|Systém transcendentálního idealismu|sebevědomí|absolutní Já
Klíčová slova v angličtině:
Schelling|freedom|System of Transcendental Idealism|self-consciousnes|absolute I
Abstrakt:
Téma svobody je se jménem F. W. J. Schellinga spojováno především v souvislosti s jeho pozdější filosofií, především pak s jeho dílem Filozofické zkoumání o svobodě. Předkládaná práce se naproti tomu zaměřuje na pojednání tohoto tématu v Schellingově spise z raného období jeho tvorby, v Systému transcendentálního idealismu. Práce postupuje od vymezení základní pozice transcendentálního idealismu v otázce vědění přes teoretický oddíl Systému, kde sleduje, jak se v původně absolutním Já ustavuje individuální vědomí, až v závěrečné části dospívá k pojednání svobody v kontextu Schellingovy praktické filosofie.
Abstract v angličtině:
Freedom is often associated with F. W. J. Schelling’s mature philosophy, especially with his Philosophical Inquiries into the Essence of Human Freedom. The focus of this thesis is, on the contrary, to locate the concept of freedom in his juvenile work, The System of Transcendetnal Idealism. First, we shall present the position of transcendental idealism in the question of the possibility of knowledge. Then we will show, how it comes about, that the absolute I becomes individual conscioussness, and we will finish by presenting the concept of freedom in the context of Schelling’s practical philosophy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Gaidarus 733 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Gaidarus 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Gaidarus 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. 379 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. 156 kB