velikost textu

Postoj české společnosti k zákazu kouření v restauračních zařízeních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoj české společnosti k zákazu kouření v restauračních zařízeních
Název v angličtině:
Czech society attitude to smoking prohibition in the restaurant institutes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sofie Buldovová
Vedoucí:
MUDr. Jana Malinová
Oponent:
Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.
Id práce:
177469
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika pracovního a cestovního lékařství (12-PRAC)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sofie Buldovová 2.64 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jana Malinová 460 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. 572 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. 152 kB