velikost textu

Subkultury středoškolských studentů z uměleckých oborů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subkultury středoškolských studentů z uměleckých oborů
Název v angličtině:
Subcultures of high-school students from fields of art
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sára Matysová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Lautnerová
Id práce:
177391
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B PG-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mládež, umění, adolescence, pozdní adolescence, kultura, kontrakultura, subkultura, scéna, životní styl, subkultury mládeže
Klíčová slova v angličtině:
Youth, art, adolescence, late adolescence, culture, contra-culture, subculture, scene, lifestyle, youth subculture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sára Matysová 539 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Lautnerová 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 152 kB