velikost textu

Pracovní kompetence žáka při přechodu ze základního vzdělávání na střední odborné vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní kompetence žáka při přechodu ze základního vzdělávání na střední odborné vzdělávání
Název v angličtině:
Work competencies of pupil during the transition from elementary to secondary specialized/ vocational education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alice Uhlíková
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
177316
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Systém vzdělávání v ČR Rámcově vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Školní vzdělávací program SOŠ Klíčové kompetence Pracovní kompetence
Klíčová slova v angličtině:
Education system in the Czech Republic Framework Educational Program Elementary School Educational Program Secondary School Educational Program Key competencies Work competencies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alice Uhlíková 1.85 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 388 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 152 kB