velikost textu

Integrace romských žáků devátých tříd základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace romských žáků devátých tříd základních škol
Název v angličtině:
Integration of the Roma pupils of the ninth primary classes to vocational school classes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dita Predková
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Id práce:
177315
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové – vzdělávání Romů – znevýhodnění – diskriminace – uplatnění na trhu – učňovské školství – kvalifikace – integrace Romů
Klíčová slova v angličtině:
Roma – Roma education - discrimination - use in the labour market – vocasional education – qualifikation – Roma integration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dita Predková 979 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB