velikost textu

Integrace dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy
Název v angličtině:
Integration of children with disabilities in regular kindergarten
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Šárka Šafaříková
Vedoucí:
PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michaela Kramerová
Id práce:
177292
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Integrace, inkluze, zdravotní postižení, děti se speciálně vzdělávacími potřebami, asistent pedagoga
Klíčová slova v angličtině:
Integration, inclusion, disability, children with special needs, teaching assistant
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je analyzovat podmínky při integraci dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy na Nymbursku a Kolínsku. Popsat vhodná podpůrná opatření. Z uvedené analýzy strukturovat efektivní strategie, případně posloupnost podpůrných opatření. Výzkum je zaměřen na integrační proces v předškolních zařízeních. Na základě strukturovaně popsaných případů ukázat na efektivní a prospěšné příklady, formulovat rizika a specifika v tomto stupni vzdělávání. Výzkum má za cíl zmapovat konkrétní případy integrace dětí se zdravotním postižením, popsat průběh integrace v současné době na běžných mateřských školách.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this diploma thesis is to analyze the integration of children with disabilities into a general kindergarten within the regions of Nymburk and Kolin, to describe appropriate auxiliary measures, and to use the analysis to form efficient strategies or a series of auxiliary measures. This study is focused on the process of integration at preschool institutions. It builds upon structural descriptions of particular cases in order to showcase efficient and beneficial cases, describe risks and specifics of this level of education. This thesis aims to map particular cases of integration of children with disabilities, characterize the current developments of integration at general kindergartens.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šárka Šafaříková 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Šárka Šafaříková 436 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šárka Šafaříková 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šárka Šafaříková 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Kramerová 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB