velikost textu

La présence cachée de Romain Gary dans l’œuvre d’Émile Ajar

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La présence cachée de Romain Gary dans l’œuvre d’Émile Ajar
Název v češtině:
Skrytá přítomnost Romaina Garyho v díle Émila Ajara
Název v angličtině:
Hidden Presence of Romain Gary in Work by Émile Ajar
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Hálová
Vedoucí:
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Id práce:
177073
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Romain Gary|Émile Ajar|francouzská literatura|pseudonym|mystifikace|literární kritika
Klíčová slova v angličtině:
Romain Gary|Émile Ajar|French literature|pseudonym|mystification|literary criticism
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je hledání skryté přítomnosti francouzského spisovatele Romaina Garyho v díle Émila Ajara. Až po Garyho smrti se veřejnost dozvěděla, že Émile Ajar je ve skutečnosti pouze jeden z Garyho pseudonymů, přestože on tuto skutečnost veřejně popíral. Díky této neodhalené mystifikaci mu byla podruhé udělena Goncourtova cena, přestože ji každý spisovatel může získat pouze jednou za život. Nicméně Gary ve svém testamentu tvrdí, že pozorný čtenář jeho děl by toto spojení měl ihned odhalit. Můžeme s ním souhlasit, přestože toto spojení neodhalili ani literární kritici? Práce zkoumá různé literární postupy, které spisovatelé používají k zamaskování své identity. Dále představuje „životy“ obou spisovatelů. Gary Ajarovi nejen vytvořil životní příběh, ale navíc přesvědčil svého synovce, aby se za něj vydával na veřejnosti. Následuje komparativní analýza osmi knih: čtyř románů Romaina Garyho a čtyř románů Émila Ajara. Porovnáváním vybraných děl ze stejných hledisek se pokusíme zodpovědět ústřední otázku – bylo možné Garyho usvědčit ze stvoření Émila Ajara ještě během jeho života?
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is examining hidden presence of a French author Romain Gary in the works of Émile Ajar. Only after Gary’s death the public learned, that Émile Ajar was in fact Gary’s pseudonym, although he has publicly denied this connection throughout his life. Because of this unrevealed mystification, Gary was given Goncourt prize twice, despite the fact that each author is only allowed to receive it once. Gary claims in his testament, that an observant reader of his work should immediately discover the connection. Can we agree with him, even if literary critics failed to find out? This work investigates various literary practices used by authors to hide their identity. The “lives” of both authors are presented. Gary did not only create Émile Ajar’s life story, he also persuaded his nephew to pose as Ajar in public. The stories are followed by a comparative analysis of eight novels: four published under Gary’s name and four under the pseudonym. Comparing the selected works from diverse aspects, we try to answer the principal question: Was it possible to prove that Émile Ajar was Gary’s creation during his very lifetime?
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Hálová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Hálová 327 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Hálová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Hálová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 526 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB