text size

Přínos současných českých skladatelů-pedagogů pro rozvoj dětské hudebnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Přínos současných českých skladatelů-pedagogů pro rozvoj dětské hudebnosti
Titile (in english):
Contribution of Contemporary Composer Educators to the Development of Children´s Musicality
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Lucie Zdichová, dipl. um.
Supervisor:
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Thesis Id:
177064
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music — Musical Instrument (N HV-NA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
16/01/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
čeští skladatelé, vzdělávání, dětská hudebnost, rozvoj, vliv
Keywords:
Czech composers, education, childrenʼs musicality, development, influence
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přínosem současných českých skladatelů-pedagogů pro rozvoj dětské hudebnosti. V první kapitole se dotkne tématu důležitých pedagogických vzorů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století; v krátkosti se zastaví u našeho „učitele národů“ Jana Ámose Komenského. Následující kapitoly obsahují vyplněný dotazník a pojednání o životě a pedagogické činnosti současných českých skladatelů a pedagogů Eduarda Douši, Emila Hradeckého, Milana Dvořáka, Jiřího Pazoura a Tomáše Sýkory. Hlavním zdrojem mých informací byl osobní rozhovor s výše jmenovanými. Cílem mojí práce bylo nastínit stěžejní vlivy učitelů hudby na dětskou duši od 17. století do dneška a přiblížit se odpovědi na otázku „Jaké vlastnosti v sobě skrývá osobnost, která může být pozitivním vzorem pro studenty hudby jakéhokoliv věku?“. Klíčová slova čeští skladatelé, vzdělávání, dětská hudebnost, rozvoj, vliv
Abstract:
Abstract This dissertation deals with the contribution of contemporary composer educators to the development of childrenʼs musicality. In the first chapter it touches on the theme of important pedagogical representatives in Bohemia, Moravia and Silesia in the 17th to 19th centuries, and briefly stops at our nation’s teacher, Jan Ámos Komenský. The following chapters contain a questionnaire and the treatise on the life and educational activity of contemporary Czech composers and educators Eduard Douša, Emil Hradecký, Milan Dvořák, Jiří Pazour and Tomáš Sýkora. The main source of my information was a personal interview with each one. The goal of my work was to outline the key influences of music teachers on the child’s spiritual and emotional development from the 17th century to the present and to answer the question „What personality features can be a positive influence on music students of any age?“. Key words Czech composers, education, childrenʼs musicality, development, influence
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lucie Zdichová, dipl. um. 446 kB
Download Abstract in czech Bc. Lucie Zdichová, dipl. um. 84 kB
Download Abstract in english Bc. Lucie Zdichová, dipl. um. 56 kB
Download Supervisor's review PhDr. Olga Kozánková, Ph.D. 215 kB
Download Opponent's review PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 280 kB
Download Defence's report prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 154 kB