velikost textu

Klavírní dílo Valentina Silvestrova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klavírní dílo Valentina Silvestrova
Název v angličtině:
Piano Works by Valentin Silvestrov
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Olesia Polietaieva
Vedoucí:
doc. MgA. Jana Palkovská
Oponent:
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Id práce:
177059
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (N HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Valentin Silvestrov, ukrajinský skladatel, avantgarda, kýčovitá hudba, hudba pro děti, slabý styl, bagatela
Klíčová slova v angličtině:
Valentin Silvestrov, Ukrainian composer, Avant-garde, Kitsch Music, Children Music, Weak style, Bagatelle
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá životem Valentina Silvestrova (*1937), světově známého ukrajinského skladatele 20. a 21. století. Popisuje přechod skladatele od avantgardy k postmoderně, zahrnuje úplný soupis jeho skladeb do současnosti, didaktické a interpretační poznámky ke skladbám pro klavír. Skrz klavírní skladby je přiblížen hudební vnitřní svět skladatele a jeho hudební vývoj. KLÍČOVÁ SLOVA Valentin Silvestrov, ukrajinský skladatel, avantgarda, kýčovitá hudba, hudba pro děti, slabý styl, bagatela
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the life of Valentin Silvestrov (1937), a world-famous Ukrainian composer of the 20th and 21st centuries. It describes the composer's transition from avant-garde to postmodernism and it includes a full catalog of contemporary compositions as well as some didactic and interpretative notes on playing piano pieces through the musical portrait of the composer, his inner world and his musical development. KEYWORDS Valentin Silvestrov, Ukrainian composer, Avant-garde, Kitsch Music, Children Music, Weak style, Bagatelle
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olesia Polietaieva 1.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Olesia Polietaieva 73.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olesia Polietaieva 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olesia Polietaieva 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MgA. Jana Palkovská 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MgA. Jana Palkovská 153 kB