velikost textu

Pohybové hry ve školní družině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohybové hry ve školní družině
Název v angličtině:
Movement games in school club
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Boková
Vedoucí:
Mgr. Věra Kuhnová
Oponent:
PaedDr. Irena Svobodová
Id práce:
177021
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hra, pohyb, školní družina, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
game,the movement, school suite, the younger school age
Abstrakt:
ANOTACE: Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím, přínosem a rozdělením pohybových her ve školní družině. V teoretické části je téma pohybových her stručně charakterizováno a definováno. Podrobněji jsou zpracovány kapitoly o roli vychovatele ve škole a využití pohybových her ve školní družině. Součástí práce je dotazníkový průzkum prováděný elektronickou cestou. Cílem dotazníku je zmapovat aktuální stav zařazování pohybových her mezi činnosti ve školní družině a stav kvalifikace vychovatelů v pražských školách. KLÍČOVÁ SLOVA: Hra, pohyb, školní družina, mladší školní věk, osobnostní rozvoj
Abstract v angličtině:
ANNOTATION: This bachelor thesis deals with the use, movement and distribution of games in the group. In the theoretical part of the briefly described and defined motion games. They are treated in more detail in the chapter on the role of educators and movement games in the group. Part of the job is the questionnaire survey conducted electronically. The questionnaire is the current state of play in the games between education and skills in schools. KEYWORDS: Game, the movement, school suite, the younger school age, personality development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Boková 2.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Boková 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Boková 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kuhnová 649 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Irena Svobodová 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 153 kB