velikost textu

Elektronické rozkazní řízení u okresního soudu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronické rozkazní řízení u okresního soudu
Název v angličtině:
The electronic payment order procedure at the district court
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavla Nippertová
Oponenti:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
176943
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
civilní řízení, odpor, platební rozkaz
Klíčová slova v angličtině:
civil procedure, objection to the order, payment order
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá elektronickým rozkazním řízením u okresního soudu. Je rozčleněna do šesti kapitol. Práci otevírá vývoj právní úpravy. Ve stěžejní části práce je provedena v kontextu samotného názvu práce právní analýza průběhu elektronického rozkazního řízení u okresního soudu. Je rozebrána problematika zahájení řízení, podmínek řízení, doručování, opravných prostředků, právní moci a vykonatelnosti. Je poukázáno na nedostatky právní úpravy, které činí v praxi výkladové problémy. Práce se také věnuje představení německé právní úpravy rozkazního řízení, zmíněn je rovněž institut evropského platebního rozkazu.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis is described electronic order for payment procedure at the district court. Thesis is divided into six chapters. It begins with a history. The main body of the thesis deals with a legal analysis of the electronic order for payment procedure at a district court. It involves the beginning of the procedure, conditions of procedure, delivery, correction tools, and finally, enforcement. It points at deficiency in legal regulations which makes the interpretation of law problematic. In addition, there can be found a comparative study with a German legal system and European order for payment is also mentioned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavla Nippertová 896 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavla Nippertová 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavla Nippertová 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 601 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB