velikost textu

Milešov nad Vltavou – namlouvání, svatební obřady z pohledu původních tradic a zvyků od konce 19. století do roku 1940

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Milešov nad Vltavou – namlouvání, svatební obřady z pohledu původních tradic a zvyků od konce 19. století do roku 1940
Název v angličtině:
Milešov nad Vltavou – dating, wedding ceremonies from the point of view of the original traditions and customs from the end of 19 century till 1940
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Filipová
Vedoucí:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
176933
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
láska; Milešov nad Vltavou; namlouvání; svatba; tradice; zvyky
Klíčová slova v angličtině:
dating; customs; love; Milešov nad Vltavou; tradition; wedding
Abstrakt:
Anotace Cílem práce je poznání svatebních tradic a hodnot, které určovaly výběr partnerů našich předků, budu se v ní zabývat způsobem života se zaměřením na hodnoty mezilidských vztahů, především si budu všímat způsobu namlouvání, průběhu svateb a dodržování tradic a zvyků s nimi spojených v obci Milešov nad Vltavou. Práce bude hledat původ těchto tradic, zvyků a porovná je s ostatními regiony v Čechách, bude se zabývat sociální strukturou tehdejší společnosti a hledat rozdíly ve zvycích spojenými s obřadem svatby. Klíčová slova láska; Milešov nad Vltavou; namlouvání; svatba; tradice; zvyky
Abstract v angličtině:
Abstract Milešov nad Vltavou – dating, wedding ceremonies from the point of view of the original traditions and customs from the end of 19 century till 1940 Preliminary content: The aim of the work is attaining the knowledge of our ancestors traditions and values. From the point of view of our ancestors values the work is going to deal with the style of life with focusing on the intepersonal relationship values, where dating, the course of weddings and following the traditions and customs connected with it is going to be elaborated in village Milešov nad Vltavou. The work is going to find the origin of the traditions and customs and it is going to compare them with other willages of the Czech Republic. It is going to deal with the then society, its social structure and it is going to find the difference in the connection with customs related with the wedding ceremony. Keywords dating; customs; love; Milešov nad Vltavou; tradition; wedding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Filipová 5.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Filipová 492 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Filipová 265 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 152 kB