velikost textu

Možnosti propojení výtvarné a environmentální výchovy ve vzdělávání a volnočasových aktivitách dětí mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti propojení výtvarné a environmentální výchovy ve vzdělávání a volnočasových aktivitách dětí mladšího školního věku
Název v angličtině:
Possible Interconnections between Visual Arts Education and Environmental Education in Tuition and Organizing Leisure Activities at Primary Schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kamila Lyachová
Vedoucí:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Oponent:
PhDr. Alena Thorovská
Id práce:
176874
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výtvarná výchova, environmentální výchova, volnočasová aktivita, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
Visual arts education, environmental education, educational leisure aktivity,primary school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Lyachová 1.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kamila Lyachová 4.26 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Zdeňka Hanková 538 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Thorovská 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 152 kB