text size

Politický vývoj v Rakovníku mezi světovými válkami

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Politický vývoj v Rakovníku mezi světovými válkami
Titile (in english):
Political development in the city of Rakovnik between world wars
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Václav Bělka
Supervisor:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Jan Krško
Thesis Id:
176838
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech History (21-UCD)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
History - Czech History in European Context (HCD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
28/01/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Rakovník; Politické strany; Politika; Obecní zastupitelstvo; Československo; Volby
Keywords:
Rakovník; political parties; policy; the Municipal Council; Czechoslovakia; options
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce přibližuje politický život v Rakovníku v období od vzniku Československa po vypuknutí 2. světové války. Zabývá se výsledky voleb a jejich důsledky. Popisuje vývoj v jednotlivých politických stranách působících v Rakovníku včetně vnitřních krizí, které v tomto meziválečném období některé z nich postihly. Také se věnuje některým vlivným osobnostem místní politiky. Práce se snaží postihnout také podporu jednotlivých politických stran ve městě prostřednictvím jejich odborových organizací v závodech. Velký prostor je v práci věnován různým oslavám, kterých se účastnila značná část obyvatelstva. Klíčová slova Rakovník, Politické strany, Politika, Obecní zastupitelstvo, Československo, Volby,
Abstract:
Abstract The thesis introduces topic of political life in Rakovník in period between the founding of Czechoslovakia and the outbreak of the Second World War. It deals with the electian results and their consequences. The thesis describes the development of individual political parties active in Rakovník, including internal crisis, which in this interwar period affected some of them. It also focuses attention on some influential figures of local politics. An important part of this work is devoted to the support of particular political parties in city through their trade unions in plants. Special attention is paid to the various celebrations attended by a significant part of the population. Keywords Rakovník, Political, Parties, Policy, The Municipal Council, Czechoslovakia, Options,
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Václav Bělka 5.96 MB
Download Abstract in czech Bc. Václav Bělka 202 kB
Download Abstract in english Bc. Václav Bělka 199 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 102 kB
Download Opponent's review PhDr. Jan Krško 371 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 152 kB