velikost textu

Politický vývoj v Rakovníku mezi světovými válkami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politický vývoj v Rakovníku mezi světovými válkami
Název v angličtině:
Political development in the city of Rakovnik between world wars
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Václav Bělka
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Krško
Id práce:
176838
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rakovník; Politické strany; Politika; Obecní zastupitelstvo; Československo; Volby
Klíčová slova v angličtině:
Rakovník; political parties; policy; the Municipal Council; Czechoslovakia; options
Abstrakt:
Abstrakt Práce přibližuje politický život v Rakovníku v období od vzniku Československa po vypuknutí 2. světové války. Zabývá se výsledky voleb a jejich důsledky. Popisuje vývoj v jednotlivých politických stranách působících v Rakovníku včetně vnitřních krizí, které v tomto meziválečném období některé z nich postihly. Také se věnuje některým vlivným osobnostem místní politiky. Práce se snaží postihnout také podporu jednotlivých politických stran ve městě prostřednictvím jejich odborových organizací v závodech. Velký prostor je v práci věnován různým oslavám, kterých se účastnila značná část obyvatelstva. Klíčová slova Rakovník, Politické strany, Politika, Obecní zastupitelstvo, Československo, Volby,
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis introduces topic of political life in Rakovník in period between the founding of Czechoslovakia and the outbreak of the Second World War. It deals with the electian results and their consequences. The thesis describes the development of individual political parties active in Rakovník, including internal crisis, which in this interwar period affected some of them. It also focuses attention on some influential figures of local politics. An important part of this work is devoted to the support of particular political parties in city through their trade unions in plants. Special attention is paid to the various celebrations attended by a significant part of the population. Keywords Rakovník, Political, Parties, Policy, The Municipal Council, Czechoslovakia, Options,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Bělka 5.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Bělka 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Bělka 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Krško 371 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 152 kB