velikost textu

The General Development of Strength in Swimming

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The General Development of Strength in Swimming
Název v češtině:
Obecný rozvoj svalové síly v plavání
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Christodoulos Tsangarou
Vedoucí:
Mgr. Daniel Jurák
Oponent:
Mgr. Veronika Kramperová
Id práce:
176786
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Plavecké sporty (51-600500)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVSC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
svalová síla, specifické cvičení, nespecifické cvičení
Klíčová slova v angličtině:
muscle strength, specific exercise, nonspecific exercise
Abstrakt:
Abstrakt Téma: Obecný rozvoj svalové síly v plavání Cíl: Cílem práce je realizovat zjednodušený přehled o obecném rozvoji svalové síly v plavání. Metody: K realizaci práce využijeme rešerše literatury. Výsledky: Výsledky, které se objevily, ukazují, že obecný rozvoj svalové síly je nejefektivnější realizovat na suchu. Výběr nejvhodnější technik a metod v rámci odporového tréninku závisí na úrovni sportovce, tréninkovém cyklu a cílech, kterých chce plavec dosáhnout. Klíčová slova: svalová síla, specifické cvičení, nespecifické cvičení
Abstract v angličtině:
Abstract Topic: The general development of strength in swimming Goals: The aim of this work is to realize a simplified overview of general development of muscle strength in swimming. Methods: We will use literature research to implement the work. Results: The results that have emerged show that the general development of muscle strength is most effective to implement on the dry land. Choosing the most appropriate techniques and methods for resistance training depends on the level of the athlete, the training cycle and the goals the swimmer wants to achieve. Keywords: muscle strength, specific exercise, non-specific exercise
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Christodoulos Tsangarou 986 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Christodoulos Tsangarou 385 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Christodoulos Tsangarou 356 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Jurák 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Kramperová 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Eva Peslová 152 kB