velikost textu

Adolf Vykopal (1910-1975): život a dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adolf Vykopal (1910-1975): život a dílo
Název v angličtině:
Adolf Vykopal (1910-1975): His Life and Work
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Vlček
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Josef Bartoň, Th.D.
Oponent:
Ing. Th.Lic. Pavel Větrovec, Th.D. S.S.L.
Id práce:
176734
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adolf Vykopal; česká katolická církev; čeští katolický exil ve 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Adolf Vykopal; Czech Catholic Church; Czech Catholic exile in the 20th century
Abstrakt:
Anotace Adolf Vykopal (1910–1975): život a dílo Tato bakalářská práce je rekonstrukcí životních osudů moravského katolického kněze, doktora teologie a exulanta Adolfa Vykopala. Impulsem pro práci bylo nedávné vydání jednoho jeho spisu v italském jazyce (Morcelliana 2013). Bádání bylo obtížné zvláště kvůli tomu, že většinu života prožil v zahraničí. Žil v Lucembursku, Belgii, Francii, ale hlavně v Itálii. Vykopalovo jméno je i přes jeho publikační činnost především ve 30. a 40. letech české odborné veřejnosti prakticky neznámé. Z toho důvodu o něm neexistuje téměř žádná sekundární literatura a práce je tedy založena na pramenném výzkumu, včetně pramenů z archivů soukromých osob. Hlavním zájmem Vykopalovým byly sociální a hospodářské otázky trápící společnost jeho doby. Snažil se je nazírat křesťanským pohledem a nabízet řešení. Jeho zájmy byly ale širší: od českého biblického překladu přes církevní Otce až po systematickou teologii. Druhá část práce je pak zaměřena na dílo autora s podrobným přehledem všech jeho knih a článků, které se podařilo nalézt, včetně citací z nich. Čtenář by měl tak dostat poměrně ucelený obraz výjimečné osobnosti české i evropské katolické církve 20. století.
Abstract v angličtině:
Abstract Adolf Vykopal (1910–1975): His Life and Work This thesis reconstructs the life of a Moravian Catholic priest, doctor of theology and emigrant Adolf Vykopal. A recent publication of one of his books in Italy (Morcelliana, 2013) gave the impulse that eventually resulted in writing this thesis. The research was particularly difficult for the simple fact that he spent the majority of his life abroad. He lived in Luxembourg, Belgium, France and most importantly in Italy. His name is almost unknown in the Czech academia although he published two books and several articles in the 30s and 40s. That is also the reason why there is almost no secondary literature about him. My work is therefore based on an archive research including personal archive materials. His main interests were the social and economical issues of his age. He tried to see them in the Christian perspective and offer a solution. However, his interests were much wider than that, ranging from Czech biblical translation and Church Fathers to systematic theology. The second part of my thesis focuses on his work and proposes a detailed overview of all the books and articles of his that I have managed to collect. The reader should get a complex perspective concerning this exceptional figure of Czech and European Catholic Church of 20th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Vlček 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Vlček 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Vlček 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Josef Bartoň, Th.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Th.Lic. Pavel Větrovec, Th.D. S.S.L. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 152 kB