velikost textu

Dílo S.K.Neumanna Dějiny ženy v dobovém kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dílo S.K.Neumanna Dějiny ženy v dobovém kontextu
Název v angličtině:
The book by S.K.Neumann History of a woman in historical context
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Yvona Votrubová
Vedoucí:
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jitka Gelnarová, PhD.
Id práce:
176717
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dějiny, ženy, gender
Klíčová slova v angličtině:
history, women, gender
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Yvona Votrubová 2.86 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Gelnarová, PhD. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hedvika Novotná 152 kB