velikost textu

Systém pro vyhledávání a aktualizace jízdních řádů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systém pro vyhledávání a aktualizace jízdních řádů
Název v angličtině:
Searching and Updating Public Transport Timetables
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Havel
Vedoucí:
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Škoda
Id práce:
176710
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jízdní řády, časově závislý graf, Dijsktrův algoritmus
Klíčová slova v angličtině:
timetable, time-dependent graph, Dijkstra’s algorithm
Abstrakt:
Většina lidí využívající veřejnou dopravu má specifické oblasti zájmů, kterými je možné omezit dopravní síť na určité části. U těchto lidí lze předpokládat, že budou chtít být informování v případě, že nastane změna ve vymezené části dopravní sítě. Z tohoto důvodu jsme vytvořili aplikaci pro informování uživatele o změnách veřejné dopravy, které jej zajímají. Předpokládáme, že hlavní oblastí zájmu uživatele jsou spojení mezi stani- cemi, a tak se práce zabývá především možnostmi vyhledání spojení v jízdních řádech. Kromě zmíněného vyhledávání jsme se zaměřili na přizpůsobitelnost aplikace a implemen- tovali příklady možných přizpůsobení pro různé výstupy výsledků, uživatelská rozhraní a zdroje dat. Pro pohodlí uživatele jsme vytvořili mobilní aplikaci, která komunikuje s hlavní aplikací a zobrazuje aktuální data jízdních řádů dle zájmů uživatele. 1
Abstract v angličtině:
Most of the people who use public transportation have specific areas of interests which can be used to cut down the transport network to several smaller parts. It is reasonable to assume that these people will want to be informed in case a change occurs in the restricted part of transport network they are interested in. For this reason, we created an application which informs its users about the changes in public transportation that concern them. We assume that for users, the most important area of interest are the connections between individual stations, which is why this thesis mainly focuses on the possibility of search for connection in timetables. In addition to this search, we also deal with the application’s adaptability and we have implemented examples of expansions for various result outputs, user interfaces and data sources. To improve general user experience, we have developed a mobile application that communicates with the main application and displays updated timetables according to the user’s area of interest. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Havel 7.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Havel 293.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Havel 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Havel 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Škoda 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB