velikost textu

Využití vybraných medicínských tezaurů a klasifikací v portálech pro laickou veřejnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití vybraných medicínských tezaurů a klasifikací v portálech pro laickou veřejnost
Název v angličtině:
Utilization of selected medical thesauri and classifications in patient information portals
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Labský
Vedoucí:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Novák
Id práce:
176615
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tezaurus|řízený slovník|klasifikace|medicína|MeSH|Medical Subject Headings|portál
Klíčová slova v angličtině:
thesaurus|controlled vocabulary|classification|medicine|MeSH|Medical Subject Headings|portal
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce se zabývá využitím medicínských tezaurů a klasifikací v portálech, které obsahují zdravotnické informace pro laickou veřejnost. V dotazníkové šetření, pro zjištění základních informací o tom, proč uživatelé vyhledávají zdravotnické Následně bylo uskutečněno pozorování vybraných subjektů při vyhledávání zdravotnických informací na předem zvolených portálech. Pozorování bylo doplněno polostrukturovanými rozhovory se subjekty. Na základě výsledků pozorování byly určeny hlavní portálů s medicínskými tezaury. Jednotlivé portály byly rovněž ohodnoceny a byly určeny hlavní znaky, které jsou pro uživatele důležité.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The thesis examines the use of medical thesauri and classifications in portals containing medical information for laymen. The thesis first describes the selected thesauri, classifications and individual portals. A survey was carried out exploring users’ reasons for researching medical information. Subsequently, selected subjects were observed researching information on previously selected portals. The observation was complemented with semi- structured interviews with the subjects. The observed results were used to discern the key manifestations of the connection between portals and medical thesauri. The individual portals were further evaluated and their features most important to users were identified.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Labský 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Labský 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Labský 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Novák 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB