velikost textu

Význam a role sociálního pracovníka/pracovnice v terapeutických komunitách pro drogově závislé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam a role sociálního pracovníka/pracovnice v terapeutických komunitách pro drogově závislé
Název v angličtině:
Importance and role of social workers in therapeutic community for drug addicts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Knopová
Vedoucí:
PhDr. Miloslav Čedík
Oponent:
Mgr. Monika Nová
Id práce:
176580
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
terapeutická komunita, klient, sociální pracovník, sociální práce, význam a role, sociální rehabilitace
Klíčová slova v angličtině:
therapeutic community, client, social worker, social work, importance and role, social rehabilitation
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je zjistit a popsat význam sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro drogově závislé v rámci sociální rehabilitace klientů. Pomocí kvalitativní metody sběru dat bylo zjištěno, že sociální pracovník v terapeutické komunitě pro drogově závislé je nedílnou součástí procesu sociální rehabilitace klientů. Díky tomuto zjištění je potvrzena teorie několika odborníků, kteří tvrdí, že sociální pracovník je důležitou součástí odborného týmu a tedy zároveň sociální rehabilitace klientů.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to find and to describe the importance of social workers in therapeutic community for drug addicts in the field of social rehabilitation. Using a quantitative method of data collection has been identified that the social worker in therapeutic community for drug addicts is an integral part of the process of client social rehabilitation. This finding is a confirmation of the theory of several experts who claim that social worker is an important part of the professional team and thus he also plays an important role in social rehabilitation process of the clients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Knopová 819 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Knopová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Knopová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloslav Čedík 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Nová 440 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB