velikost textu

Biokompatibilita platformy tvořené diamantovými částicemi s nervovými buňkami.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biokompatibilita platformy tvořené diamantovými částicemi s nervovými buňkami.
Název v angličtině:
Biocompatibility of diamond-based platforms with neuronal cells.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristýna Gottfriedová
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Id práce:
176508
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nanodiamant, nervová buňka, biokompatibilita, mikroelektrodové pole
Klíčová slova v angličtině:
nanodiamond, neuronal cell, biocompatibility, microelectrode array
Abstrakt:
Abstrakt Existuje mnoho typů platforem, které jako povrch, bezprostředně interagující s buňkami, využívají diamant. Hlavní rozdíly jsou v typu použitých diamantů. Jedná se o nanodiamanty a ultrananokrystalické diamanty, které mohou být různě strukturované a také dopované o atomy boru. Ačkoli by pravděpodobně bylo hezké, kdyby na platformách nemusela být žádná povrchová úprava. Podle výsledků výzkumů to nevypadá jako lehký úkol, výzkum v tomto směru probíhá, ale zatím bez významných úspěchů. Nejlepších výsledků se při kultivaci buněk na platformách dosahuje, když je povrch potažen alespoň částečkami molekul extracelulární matrix. Jako o trošku méně účinné se jeví využití molekul, které na základě elektrostatických sil navodí adhezi buňky. Jedná se například o molekulu lysinu. Dalším krokem ve výzkumu je ověření, zda povrchy, které se v první fázi zkoumání jevily jako biokompatibilní, budou i po dopování stále optimální pro růst buněk. Z níže uvedených výzkumů zatím vyplývá, že například dopování nanodiamantu borem nemá významný vliv na prosperitu buněk. Klíčová slova nanodiamant, nervová buňka, biokompatibilita, mikroelektrodové pole
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Gottfriedová 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Gottfriedová 477 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB