velikost textu

Strategie používané v prevenci syndromu vyhoření u zdravotních sester.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie používané v prevenci syndromu vyhoření u zdravotních sester.
Název v angličtině:
The strategies used to protect nurses against burnout syndrome.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Chmelařová
Vedoucí:
Mgr. Miloš Mauer
Oponent:
PhDr. Hana Svobodová
Id práce:
176441
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav etiky a humanitních studií (12-UET)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdravotní sestra, stres, syndrom vyhoření, prevence, supervize, relaxace, meditace
Klíčová slova v angličtině:
nurse, stress, burnout syndrom, prevention, supervision, relaxation, meditation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Chmelařová 2.22 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miloš Mauer 616 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Svobodová 745 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB