velikost textu

Motiv „noci“ u Jana od Kříže a v současné spiritualitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motiv „noci“ u Jana od Kříže a v současné spiritualitě
Název v angličtině:
Theme of "night" in John of the Cross and in the current spirituality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Andil
Vedoucí:
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Oponent:
ThLic. David Bouma, Th.D.
Id práce:
176403
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan od Kříže, temná noc, spiritualita, duchovní život, mystika, Thomas H. Green, Tomáš Halík, Iain Matthew, Gerald G. May, Wilfrid Stinissen
Klíčová slova v angličtině:
John of the Cross, the dark night, spirituality, spiritual life, mysticism, Thomas H. Green, Tomáš Halík, Iain Matthew, Gerald G. May, Wilfrid Stinissen
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá tématem temné noci v díle svatého Jana od Kříže a ve tvorbě současných duchovních autorů. Nejdříve se zaměřuje na společenská a životopisná fakta týkající se španělského karmelitánského mystika Jana od Kříže, která jsou kontextem Janovy duchovní tvorby a bez nichž by symbol temné noci postrádal své historické zařazení. Následuje výpis a stručná charakteristika stěžejních děl Jana od Kříže. Z těchto textů se motivem temné noci zabývá „Výstup na horu Karmel“ a „Temná noc“, které tvoří dva aspekty jedné cesty vedoucí ke sjednocení s Bohem. Se samotným motivem temné noci se setkáváme ve třetí kapitole. Nejdříve se podíváme na temnou noc popsanou Janem od Kříže, poté nás bude zajímat symbolika temné noci ve světcově díle, její členění a vyústění. Poslední kapitola nás potom seznamuje s pohledem současných duchovních autorů, jmenovitě Thomase H. Greena, Tomáše Halíka, Iaina Matthewa, Geralda G. Maye a Wilfrida Stinissena, na motiv temné noci.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the theme of the dark night in the work of St. John of the Cross and its influence on the formation of contemporary spiritual authors. Firstly, it focuses on the Spanish Carmelite mystic, John of the Cross social and biographical facts. These provide background to John's spiritual formation and without them the symbol of the dark night loses its historical context. This is followed by a list and brief description of the key works of John of the Cross. Of these texts, the dark night motif is dealt with in "Ascent of Mount Carmel" and "Dark Night," which constitute two aspects of a single journey leading to union with God. We encounter the dark night motive itself in the third chapter. First, we look at the dark night as described by John from the Cross. Then we focus on the symbolism of the dark night in the saint's work, its articulation and outcome. The last chapter introduces us to the view of contemporary spiritual authors, namely Thomas H. Greene, Thomas Halik, Iain Matthew, Gerald G. May, and Wilfrid Stinissen on the dark night theme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Andil 567 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Andil 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Andil 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 399 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. David Bouma, Th.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Tomáš B. Mohelník, Th.D. 155 kB