velikost textu

Odpovědnost za škodu na zdraví v občanském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu na zdraví v občanském právu
Název v angličtině:
Liability for bodily injury in the civil law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Schus
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Konzultant:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
176398
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu na zdraví v českém občanském právu. Jejím cílem je popis současné legislativy a jeho srovnání s novou právní úpravou, jež nabývá účinnosti na počátku roku 2014. Dosavadní právní úpravu hodnotím jako v mnoha a ohledech nedokonalou a oceňuji, že nový občanský zákoník řadu z těchto nedostatků odstraňuje. Ani nový občanský zákoník však nepovažuji za zcela bezchybný a z toho důvodu připojuji řadu osobních návrhů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the problems of lability for bodily injury in our civil law. It attempts to describe the legal situation being currently in the force and to compare it to the new legislation coming into force at the beginning of 2014. On one hand I have found out several deficiencies of the contemporary legislation, on the other hand I have discovered several solutions of the new act improving these defects. Nevertheless I cannot consider the new Civil Code to be completely faultless. For this reason I also add some personal proposals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Schus 924 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Martin Schus 138 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Schus 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Schus 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB