velikost textu

Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení
Název v angličtině:
The Pangea Mathematical Competition in the 4th year of the 1st degree of Elementary school. Solution analysis.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Marek
Vedoucí:
PhDr. Michaela Kaslová
Oponent:
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Id práce:
176336
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
matematická soutěž; řešení úlohy; žák prvního stupně;
Klíčová slova v angličtině:
mathematical competition; problem solution; primary school pupil
Abstrakt:
NÁZEV: Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení AUTOR: Anna Marek KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Michaela Kaslová ABSTRAKT: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou matematických soutěží v České republice. Matematické soutěže jsou charakterizovány strukturovaně dle předem zvolených kritérií. Na základě srovnávací analýzy získaných dat z matematických soutěží pro základní školy je možné si vytvořit ucelenou představu o součastné situaci. Do tohoto kontextu autorka zasazuje relativně mladou matematickou soutěž Pangea. Hlavním cílem je analyzovat data ze soutěže Pangea. Zvláštní pozornost je věnována úlohám pro 4. ročník základní školy soutěže Pangea ze školního kola ve školním roce 2016/2017. Data získaná od 7 864 řešitelů jsou analyzována jak z pohledu jednotlivých úloh, tak z pohledu specifických jevů. Nový pohled přináší pozorování analýzy řešených úloh s analýzou dotazníků, které byly zadány 150 žákům 4. ročníků ze tří základních škol. Práce prezentuje řadu nových poznatků. Všech analýz lze využít jak při přípravě budoucích učitelů, tak při tvorbě úloh, tak v učitelské praxi při hodnocení a podpoře matematických soutěží. NAME:
Abstract v angličtině:
NAME: The Pangea Mathematical Competition in the 4th year of the 1st degree of Elementary school. Solution analysis AUTHOR: Anna Marek Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení DEPARTMENT: AUTOR: Department of Mathematics and Didactics of Mathematics Anna Marek LEADING OF TASK: KATEDRA: PhDr. Michaela Kaslová Katedra matematiky a didaktiky matematiky ABSTRACT:PRÁCE: VEDOUCÍ PhDr. Michaela Kaslová This diploma thesis deals with the problems of mathematical competitions in the Czech Republic. Mathematical competitions are structured according to pre-selected criteria. On the ABSTRAKT: basis of a comparative analysis of the data obtained from mathematical competitions for elementary schools, it is possiblese zabýváa problematikou matematických situation. v České Předložená diplomová práce to create coherent picture of the current soutěží With this context, the Matematické soutěže jsou charakterizovány mathematical competition.zvolených republice. author advovates a relatively young Pangea strukturovaně dle předem The main objective is to srovnávací analýzy získaných dat z matematických soutěžíispro kritérií. Na základě analyze data from the Pangea competition. Particular attention paid tozákladní školy je4th year of the Pangea Primarypředstavu o součastné situaci. in the school the tasks for the možné si vytvořit ucelenou School from the school round Do tohoto year 2016/2017. The data obtained from 7 864 solverrs aresoutěž Pangea. from the point of kontextu autorka zasazuje relativně mladou matematickou analyzed both view of individualje analyzovat data point of view of specific phenomena. A new look brings Hlavním cílem tasks and from the ze soutěže Pangea. Zvláštní pozornost je věnována observation of4.analysis základní školy soutěže Pangea ze školního kola ve školním roce úlohám pro ročník of solved problems with analysis of questionnaires, which were awarded to 150 pupils of 4th year of řešitelů jsou analyzována jak z pohledu jednotlivých 2016/2017. Data získaná od 7 864 primary schools. The work presents a number of new findings. All pohledu specifických jevů. Novýthe preparation pozorováníteachers and in the úloh, tak z analyzes can be used both in pohled přináší of future analýzy řešených development of tasks, as well as in zadány 150 žákům in ročníků ze tří základních škol.of úloh s analýzou dotazníků, které byly teaching practice 4. the evaluation and support Práce prezentuje řadu nových poznatků. Všech analýz lze využít jak při přípravě mathematical competitions. budoucích učitelů, tak při tvorbě úloh, tak v učitelské praxi při hodnocení a podpoře matematických soutěží.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Marek 2.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Marek 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Marek 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Kaslová 392 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 154 kB