velikost textu

Heritage and innovation - Polynesian literature in English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Heritage and innovation - Polynesian literature in English
Název v češtině:
Dědictví a inovace - Polynéská literatura v angličtině
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Teata Binarová
Oponenti:
Mgr. Miroslava Horová
Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
Id práce:
176125
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (N7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
27. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Teata Binarová 95 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Teata Binarová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Teata Binarová 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Horová 463 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB