velikost textu

Analýza jazykových a rétorických prostředků použitých v projevech doc. Martina Konvičky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza jazykových a rétorických prostředků použitých v projevech doc. Martina Konvičky
Název v angličtině:
Analysis of linguistic and rhetorical devices used in speeches of doc. Martin Konvička
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Kmeť
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Id práce:
175955
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kličová slova: persvazivní funkce, persvaze, manipulace, Martin Konvička, média, politický diskurs
Klíčová slova v angličtině:
Keywords: persuassive function, persuassion, manipulation, Martin Konvička, media, political discourse
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Kmeť 1.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 157 kB