velikost textu

Encounters at the Wat Dhammakittiwong

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Encounters at the Wat Dhammakittiwong
Název v češtině:
Setkání ve Wat Dhammakittiwongu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Milan Kroulík
Vedoucí:
Mgr. Martin Pehal
Oponent:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Id práce:
175889
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Religionistika (REL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
antropologie|théraváda|materialismus|thajský buddhismus|kritická teorie|rituál|vtělení|chrám|postkoloniální filosofie
Klíčová slova v angličtině:
Anthropology|Theravāda|Materialism|Thai Buddhism|Critical Theory|ritual|embodiment|temple|post-colonial philosophy
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato práce vychází z terénního výzkumu provedeného v thajském buddhistickém chrámu (Watu) v Praze v roce 2016. Cílem práce je popsat a analyzovat chrámem organizované rituály jak za pomoci materialisticko-fenomenologických metod, tak z hlediska ideálně-typické théravádové kosmologie. Z postkoloniálních filozofických pozic se navíc věnuji procesu stávání se jiným. Metodologickým ohniskem této části analýzy jsou praxe a mimésis (především na základě teorií antropologa Michaela Taussiga). Každá kapitola je psaná na základě jiného, očekáváného nebo nečekaného, setkání ve Watu a nabízí možná řešení otázek, které vyvstaly v rámci těchto setkání.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) This paper is based on field-work performed in a Thai Buddhist Temple (Wat) in Prague in the year 2016. The aim is to describe and in describing analyze rituals organized in and through the temple from a materialist phenomenological point of view, as well as based on an ideal-type Theravāda cosmology. In drawing on post-colonial philosophy, part of the focus lies also on the process of becoming other. This is achieved in situating practice and mimesis (based on the anthropologist Michael Taussig's theory) at the center of methodological inquiry. Each chapter is based on different expected and unexpected encounters at the Wat, and offers a possible solution to the issues that these encounters raised.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Kroulík 681 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Milan Kroulík 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Milan Kroulík 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Pehal 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Zemánek, M.A. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 152 kB