velikost textu

Přístup žáků s odlišným mateřským jazykem ke vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přístup žáků s odlišným mateřským jazykem ke vzdělávání
Název v angličtině:
The attitude to education of pupils with different mother tongue
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Šarounová
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
175852
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žák s odlišným mateřským jazykem, přístup, vzdělání, čeština pro cizince
Klíčová slova v angličtině:
pupils with different mother languge, attitude, education, czech languge for strangers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Šarounová 793 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB