velikost textu

Web, který nebyl: Xanadu a alternativní pojetí hypertextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Web, který nebyl: Xanadu a alternativní pojetí hypertextu
Název v angličtině:
The Web That Wasn't: Xanadu and alternative approaches to hypertext
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Vlnas
Vedoucí:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dita Malečková
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
175771
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Xanadu|Ted Nelson|hypertext|hypermedia|Memex|NLS|WWW|permanentní Web
Klíčová slova v angličtině:
Xanadu|Ted Nelson|hypertext|hypermedia|Memex|NLS|WWW|Permanent Web
Abstrakt:
Projekt Xanadu je komplexní hypertextový systém předcházející World Wide Web, který doposud nebyl v plném rozsahu realizován. Cílem této práce je popsat vlastnosti systému Xanadu a kriticky zhodnotit možnosti, přínosy a limitace jejich přenesení do kontextu současného Webu. Po představení historického kontextu hypertextových systémů práce analyzuje projekt Xanadu ze dvou úhlů: jako soubor abstraktních návrhů a jako sérii dílčích softwarových prototypů. Práce definuje hlavní vlastnosti a cíle systému Xanadu, které jsou následně přeneseny do kontextu současného Webu s využitím nových webových standardů a technologií. Z dílčích navržených řešení je syntetizován návrh, který realizuje vlastnosti Xanadu v prostředí Webu.
Abstract v angličtině:
Project Xanadu is a complex hypertext system, a predecessor of the World Wide Web, which has not been implemented in its full potential. The goal of the thesis is to describe features of Xanadu and to critically evaluate implementation options of these features in the current Web with benefits and limitations of this approach. The thesis introduces a historical context of hypertext systems and analyzes Project Xanadu from two viewpoints: as a set of abstract designs and as a series of software prototypes. The thesis defines main features and goals of Xanadu and recontextualizes them for the current Web using new web standards and technologies. Based on the proposed solutions a new design is conceived which implements features of Xanadu in the context of the Web.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Vlnas 2.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Vlnas 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Vlnas 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 995 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dita Malečková 350 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB